Chọn nghề phù hợp | Nhận thức – Nghề Digital Marketing | Gõ cửa nghề nghiệp Số 6 digital marketing

by mUsiCalIsmE노킹 온 더 도어(Knocking on the Door) 경력의 경험 많은 캐릭터는 그녀의 친구 Le Vu Thu Trang입니다. 마케팅. 그러나 그녀는 여전히 자신이 이 업계에 정말 적합한지 궁금합니다. Ms. Phoenix Ho의 자문과 경험이 풍부한 디지털 마케팅 직업 후에도 Thu Trang은 여전히 ​​이전 결정을 유지했습니까? 이번 Career Knocking #6을 기대해 주세요! Holland 테스트에 응시하여 성격 특성을 완전히 무료로 확인할 수 있습니다. ————————- ——— ————————————————– 돈 미래에 어떤 직업을 선택해야 할지 모르십니까? 당신의 강점과 약점은 무엇인가? 당신의 진로에서 어떤 방향이 맞을까요? Career Knocking 프로그램은 12개의 스토리와 다양한 직업 문제를 가진 12명의 학생들이 베트남의 주요 직업 전문가를 만나 답변을 찾도록 도와줍니다. 휘닉스 호 석사 미국 산타클라라대학교 진로개발상담 석사 졸업 트엉 티 호아 심리학부 – 하노이 교육대학교 교육대학원 진로전문가 진로퀴즈, 성격탐색게임 등 과학적 방법론, 각 캐릭터는 자신의 강점과 약점을 찾아내고 수상한 직업을 찾아내고 원하는 직업을 경험할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다. ➢ 시청해주신 모든 분들께 감사드립니다! 마음에 드시면 좋아요와 구독을 잊지 말고 지원하세요! ➢ ❤ VTV7- 배움의 사회를 위해 ❤ ————————————— — ————————————————– ————- Facebook Fanpage 링크: ➢ VTV7: ➢ VTV7 KIDS: ➢ YouTube 채널 VTV7 KIDS: ➢ 웹사이트 VTV7: .

Images related to the topic digital marketing

Chọn nghề phù hợp | Nhận thức - Nghề Digital Marketing | Gõ cửa nghề nghiệp Số 6

Chọn nghề phù hợp | Nhận thức – Nghề Digital Marketing | Gõ cửa nghề nghiệp Số 6

Search related to the topic Chọn nghề phù hợp | Nhận thức – Nghề Digital Marketing | Gõ cửa nghề nghiệp Số 6

#Chọn #nghề #phù #hợp #Nhận #thức #Nghề #Digital #Marketing #Gõ #cửa #nghề #nghiệp #Số
Chọn nghề phù hợp | Nhận thức – Nghề Digital Marketing | Gõ cửa nghề nghiệp Số 6
digital marketing
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기

You may also like

21 comments

Ngọc Minh 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Cho e hỏi e khảo sát holland kết quả điểm cao ở nhóm kỹ thuật (5) và nhóm nghiên cứu (8) và tất cả các ngành nghề còn lại là 0 thì có hợp với marketing nói riêng và kinh tế nói chung ko ạ

Reply
Nguyễn Thảo Nguyên 14/10/2021 - 7:23 Chiều

dạ em cx đang có hướng muốn học marketing nhưng khá lo vì em k có trí sáng tạo và viết k tốt ý ạ, Liệu có cơ hội không ạ T^T

Reply
Luong Vinh 98 14/10/2021 - 7:23 Chiều

cậu lạc quan yêu đời quá <3

Reply
My Luong 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Mong bạn sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai <3 Hãy cứ giữ tính chất sáng tạo và đầy nhiệt huyết như vậy nhé Trang ơii

Reply
Huyền Anh Nguyễn 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Cảm giác như mình đang ở trong nhân vật đó á. Cảm ơn chị Trang, cảm ơn chương trình

Reply
Thuy Duong 14/10/2021 - 7:23 Chiều

chương trình có thể giúp em tìm hiểu ngành vật lí học đc không ạ

Reply
Ngọc Bảo 14/10/2021 - 7:23 Chiều

em mong chương trình có thể làm về ngành ngôn ngữ trung đc kh ạ,em cảm ơn nhiều

Reply
Trần Bình 14/10/2021 - 7:23 Chiều

VTV có thể làm về quản trị kinh doanh được không ạ ^^

Reply
Nhi Nguyễn 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Sao e bấm vào link nhưng chỉ có hướng dẫn chứ không làm trắc nghiệm được ạ

Reply
Nguyen Bich Ngoc 14/10/2021 - 7:23 Chiều

chương trình có thể làm về ngành kinh doanh quốc tế và kinh tế đối ngoại được ko ạ. E cảm ợn ạ

Reply
- Headhunter Thuong - HR Strategy 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Cảm ơn ad đã chia sẻ thông tin rất hữu ích

Reply
Rolf J. 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Serious Video! Wouldn't surprise me if this video went viral.

Reply
Roger Lowford 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Vast Video!I really like it! It helped me a lot!

Reply
Lê Thủy SK 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Mới học lớp 12 mà bạn í có tư duy tốt như vậy trong cuộc sống cũng như công việc chắc chắn tương lai Trang sẽ thành danh

Reply
Rolf Joho 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Terrific Video! Wouldn't surprise me if this video went viral.

Reply
R. Joho 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Impressive Video! Great work.

Reply
Rolf J. 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Good Video! Wouldn't surprise me if this video went viral.

Reply
Roger Lowford 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Excellent Video! You're doing all great videos lately.

Reply
Rolf Joho 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Groovy Video! Great work.

Reply
R. Joho 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Eminent Video! Thank you

Reply
Rolf J. 14/10/2021 - 7:23 Chiều

Stately Video! Very interesting and informative video.

Reply

Leave a Comment